Logged recent dives
 
Recently dived spots
 
Joined us
  • Izabela Stępniak
  • Marcin Cichocki
  • Andrzej Misiewicz
  • Dawid Kazaniecki
  • Maciej Smigielski
  • Marcin Szydłowski
  • Rafał Lipiński
 
 
NemoNemo SkorpenaSkorpena DIVINGCATDIVINGCAT KoparkiKoparki FFFFFF Akademia PodwodnaAkademia Podwodna GEPNGEPN
Shark - Dive CenterShark - Dive Center AquariusAquarius divemaniadivemania Go deepGo deep nurkowanie Albanianurkowanie Albania