Logged recent dives
 
Recently dived spots
 
Joined us
  • Tomasz Ciesielski
  • Bogdan K
  • Michał Witkowski
  • Damian Antonik
  • Marian Skowroński
  • Dariusz Klimowicz
  • Krzysztof Szpejankowski
 
 
NemoNemo SkorpenaSkorpena DIVINGCATDIVINGCAT KoparkiKoparki FFFFFF Akademia PodwodnaAkademia Podwodna GEPNGEPN
Shark - Dive CenterShark - Dive Center AquariusAquarius divemaniadivemania Go deepGo deep nurkowanie Albanianurkowanie Albania