Logged recent dives
 
Recently dived spots
 
Joined us
  • Wojciech F
  • Michał Podhorodecki
  • Anna Szufladowicz
  • Rafał Płoszański
  • Robert Grubich
  • Piotr Krzepkowski
  • Jacek Marek
 
 
NemoNemo SkorpenaSkorpena DIVINGCATDIVINGCAT KoparkiKoparki FFFFFF Akademia PodwodnaAkademia Podwodna GEPNGEPN
Shark - Dive CenterShark - Dive Center AquariusAquarius divemaniadivemania Go deepGo deep nurkowanie Albanianurkowanie Albania