Logged recent dives
 
Recently dived spots
 
Joined us
  • Dominik Szulc
  • Piotr Ciepichał
  • Kacper Handzel
  • Artur Skoneczny
  • Wojciech F
  • Michał Podhorodecki
  • Anna Szufladowicz
 
 
NemoNemo SkorpenaSkorpena DIVINGCATDIVINGCAT KoparkiKoparki FFFFFF Akademia PodwodnaAkademia Podwodna GEPNGEPN
Shark - Dive CenterShark - Dive Center AquariusAquarius divemaniadivemania Go deepGo deep nurkowanie Albanianurkowanie Albania