Logged recent dives
 
Recently dived spots
 
Joined us
  • Michał Warych
  • Sebastian Burakowski
  • artur baranowski
  • Dominik Stępka
  • Łukasz Gandziarowski
  • Dominik Szulc
  • Piotr Ciepichał
 
 
NemoNemo SkorpenaSkorpena DIVINGCATDIVINGCAT KoparkiKoparki FFFFFF Akademia PodwodnaAkademia Podwodna GEPNGEPN
Shark - Dive CenterShark - Dive Center AquariusAquarius divemaniadivemania Go deepGo deep nurkowanie Albanianurkowanie Albania