new evacuation path - Piechcin

2012-05-17 18:06

Organizacja Safe Water Association - przekazała nam plan ratunkowy kolejnego akwenu - kamieniołomu Piechcin. Pdf do pobrania w formatce akwenu.
Zachęcamy wszystkich wybierających się nad kamieniołom do pobrania, wydrukowania i zabrania ze sobą dokumentu.
Zespół DivingLog.pl

Piechcin